Avgifter Gropen

Detta är avgifterna för 2023:

Enskild bana:
Vardagar fram till kl. 15.00 – 60 kr/timme
Vardagar från kl. 15.00 – 100 kr/timme
Helger – 100 kr/timme

Hela anläggningen:
200 kr/timme
1000 kr/dag

Årskort (endast för medlemmar):
Personligt – 500 kr/år
Familj – 750 kr/år

Årskortsinnehavare kan boka enskild bana som är obokad inom de närmaste 6 dagarna. 

Alla är välkomna att boka och använda Gropen till ridning och körning, på alla banor. 
Under 2023 är dock gräsbanan avstängd då den är nysådd. 
Den stora grusbanan (40x100m, närmast gräsbanan) är endast avsedd för dressyrridning och körning. 

Ev. avbokning skall ske senast dagen innan. 

Betalning för anläggningen ska utan anmodan erläggas till SGRKs bankgiro 727-3634 eller swish 123 223 9325.

Märk inbetalningen med ”Årskort Gropen/namn” eller med ”Hyra Gropen/datum/namn”.