Licensbidrag för ungdomar

Ungdomar som tävlar för SGRK får halva tävlingslicensen betald av klubben.
Som ungdom räknas ryttare/kusk till och med det år denne fyller 18 år.

Återbetalning görs vid årets slut eller när din arbetsinsats för året är klar. Ansökan om att få tillbaka halva tävlingslicensen skall göras till Emma Jansson (emma.jansson@sgrk.nu) och innehålla uppgifter om:

  • Namn
  • Belopp på licens
  • Vilka tävlingsdagar/arbetsdagar du arbetat som funktionär på
  • Kontonummer utbetalningen skall ske till.

Komplett ansökan skall vara Emma tillhanda senast 30 november det året ansökan avser.