Träningsbidrag

Att ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar för träning är en av ridklubbens viktigaste uppgifter. Klubben har tränare knutna till klubben för vilka medlemmarna erbjuds regelbunden veckoträning vid anläggningarna, Havdhems Ridhus och Gropen.

Också andra träningsformer i klubbens regi förekommer. Dels grenspecifika träningsprojekt med inbjudna instruktörer/tränare som under en begränsad tidsperiod, exempelvis en helg, jobbar med våra ryttare eller kuskar. Även särskilda träningar inför lagtävlingar förekommer.

Att delta i träningar är givetvis frivilligt och den ekonomiska grunden är att ryttare och kuskar själva bekostar den regelbundna veckoträningen. Vid projekt med inbjudna instruktörer/tränare och träning inför lagtävlingar kan klubben, om det ekonomiska utrymmet finns, subventionera en del av kostnaden genom att utge bidrag till deltagande ekipage.

Bidraget ska sökas i förväg i god tid innan träningstillfället. Ansökan ska innehålla namn på deltagande kusk eller ryttare, namn på tränare, var träningen är planerad att äga rum, syftet med träningen samt kostnaden.
Styrelsen tar i varje enskilt fall, ställning till ansökan och beviljar eller avslår.

Exempel på träningar som är möjliga att söka bidrag för:

  • Fastlandstränare som kommer till ön och där kostnaden för träningen är hög på grund av tränarens resekostnader, uppehälle mm.
  • Enstaka träningstillfällen på elitnivå på fastlandet. Exempelvis landslagssamlingar, talangprojekt till vilka unga ryttare eller kuskar blivit uttagna.
  • Träning inför lagtävlingar.

Maxbeloppet en enskild kusk eller ryttare kan beviljas är för 500 kronor för 2024.

Använd gärna nedanstående ansökningsblankett. Den skickas sedan till maria.johansson@sgrk.nu.