Resebidrag

Stöd för tävlingsresor till fastlandet
Grunden för SGRK:s resestöd (båtresor) till tävlingar utanför Gotland är att vi följer de regler och ersättningsnivåer som fastställs av Gotlands Idrottsförbund, Gotlands Ridsportförbund, Destination Gotland och i vissa fall Region Gotland.

Så bokar man en resa
Ansvarig för resebokningarna i klubben är Malin Lundgren, malin.lundgren@sgrk.nu. Skicka gärna ett sms till Malin på 070-741 34 23 när du mailat för snabbare hantering. Alla tävlingsresor måste bokas via klubben genom Malin. Även resor till fastlandsträningar bör bokas via klubben, dels för att det blir lite billigare för dig som reser eftersom ni får så kallad Idrottsrabatt men också för att marknadsbidraget från Destination Gotland till ridsporten ökar om det är många bokningar i den officiella statistiken.

Vid bokning är det väldigt viktigt att alla uppgifter är kompletta och korrekt angivna för att undvika dröjsmål i samband med bokningen och för att bokningsansvarig skall slippa jaga rätt information inför varje bokning.
Med biljettbeställningen SKALL följande info finnas:

  • Namn på resenärerna samt personnummer (de 6 första siffrorna)

  • Det skall framgå vilka som är den/de tävlande av ovan personer

  • Vart tävlingen är (ort)

  • Vilken hamn för både tur- och returresan (är inte alltid densamma)

  • Datum, dag och tid för avresan (alltså inte bara ”kvällsbåten”)

  • Eventuell platsönskemål ombord (akter, förlig, barn, djur, kupé)

  • Registreringsnummer på dragbil/lastbil

  • Mobilnummer samt mejladress till den som skall ha fakturan

Om- eller avbokningar ombesörjs av den resande själv i direkt kontakt med Destination Gotland, men viktigt att uppge ändring/ny biljett till Malin så hon får in rätt uppgifter.

Till sist, spara era fakturor/biljetter (för eventuell senare kontroll) och skicka en sammanställning på dina resor till bokningsansvarig senast 30 juni och 31 december.

När vi bokat din resa skickas en bokningsbekräftelse och en betallänk, via e-post och/eller sms, till dig som ska resa, alltså precis som när du reser privat. 
Du själv betalar resan direkt till Destination Gotland senast det datum som anges på betallänken. Om det är nära inpå avresa är det bäst att betala med kort via Destination Gotlands hemsida. Har du inte betalat resan i tid släpps du inte ombord.


OBSERVERA! Har man inte fått sin bokning efter 2 dagar så kontakta Malin igen för koll om något blivit fel i bokningen. Kom även ihåg att betala din bokning i tid (bokning inom 23 dagar ska direktbetalas). Det ligger i var och ens eget intresse att ha koll på att man fått sin bokning och att den betalas. Kontrollera att alla uppgifter stämmer och finns med. Det tar längre tid om Malin ska återkoppla flera ggr mellan resenären och Idrottsresor. Hon kan inte hålla koll på resemailen varje dag i och med den ligger som egen mail. Idrottsresor har endast öppet vardagar 9.00-16.30 (lunch 12-13).
Och boka i god tid! Speciellt sommarmånaderna, då krävs det minst 1-2 månader i förväg.

Så söker man resebidrag

  • Man får endast söka bidrag för resa till tävling arrangerad av klubb ansluten till Svenska eller internationella Ridsportförbundet.
   Man måste tävla även på Gotland.
   Motsvarande klasser får inte förekomma hemma samtidigt.
   Ett ekipage avser alltid 2 personer, 1 ryttare och 1 chaufför eller hästskötare eller groom.
   I körningen kan man även få extra bidrag för att få med vagnar på ytterligare en bil eller släp. Måste du tydligt anges i resebidragsansökan att det avser körningen och varför man måste ha med ett extra fordonsekipage på båten.
   För FU-ekipage i körning gäller vid tävling där FEI:s reglemente gäller att man får åka med totalt 3 personer.
   Var noga när ni skriver i resebidragsansökan att ange diciplin, tävlingsnivå (högsta klass man startar på tävlingen) och om det är ett ekipage som tävlar inom Para.

  • Resestödet betalas i efterskott halvårsvis. För att kunna få ut resestöd måste ett kvitto på bokningsbekräftelse samt information om genomförda arbetsdagar skickas till emma.jansson@sgrk.nu.

  • Stöd för resor gjorda mellan 1 januari och 30 juni betalas ut på hösten. Kvitto skall skickas senast 30 juni. Stöd för resor gjorda mellan 1 juli och 31 december betalas ut på våren. Kvitto skall skickas in senast 31 december.

  • Från 2022 ersätts man alltid med 75% av SGRK även om ersättningen som bestäms av Gotlands Idrottsförbund och Region Gotland kan variera från år till år.

  • För att kunna få resestöd måste man ha uppfyllt hela sin arbetsplikt.

  • Det finns ingen begränsning i hur många resor man kan göra under en säsong.

  • Det finns inga villkor på vilka klasser man måste tävla i.

  • Det får inte finnas motsvarande tävlingar/klasser på Gotland under de datum man reser.