Bli medlem

Det är lätt att bli medlem i SGRK! Man sätter bara in medlemsavgiften på SGRKs bg 727-3634.

Det är viktigt att ange namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer samt mejladress vid betalning.
Avgiften för 2024 är för junior 280 kronor och för senior 355 kronor. 
Avgiften för 2025 är för junior 300 kronor och för senior 375 kronor.
Man är junior tom det år man fyller 18 år och från det år man blir 19 år räknas man som senior. 

I medlemsavgiften ingår då den försäkringen som Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har förhandlat fram med Folksam.
Man bör se över sitt försäkringsskydd när man håller på med våra härliga hästar. Ibland är olyckan snabbt framme. Läs gärna igenom vad för skydd du har genom SvRF här.

Varmt välkomna till vår klubb!