Gropen

Gropen är en rid- och köranläggning belägen mellan Stånga och Hemse som ägs och drivs av föreningen.

Marken är ett gammalt grustag, 2.5 hektar stort. Det köptes in 1977 av dåvarande föreningen Hemseortens Rid- och Körklubb. Anläggningen omfattar en gräsbana, tre grusbanor, klubbstugor samt ett område med kör- och terränghinder.
Området är Gotlands enda permanenta kompletta anläggning för träning och tävling i körning.

I Gropen hålls kontinuerliga träningar för SGRKs tränare men ryttare och kuskar nyttjar också Gropen för egna träningar.

Hyra Gropen
Det finns möjlighet att hyra Gropen för träning och tävling. I vårt bokningssystem gör du din bokning.

Boka Gropen

Frågor
För frågor (ej bokningar) angående Gropen ring:
– Ewa Weijmar Kolmodin, 0736-677 551
– Tobias Mattsson, 0708-699 149
– Ingela Mathsson, 0705-461 545
– Kristina Östre, 0703-312 356

Detta är avgifterna för 2024:

Enskild bana:
70 kr/timme
350 kr/dag

Hela anläggningen:
200 kr/timme
1000 kr/dag

Årskort (endast för medlemmar):
Personligt – 500 kr/år
Familj – 750 kr/år

Årskortsinnehavare kan inte boka utan använder banorna på obokade tider. Kontrollera kalendern innan du kommer. 

Alla är välkomna att boka och använda Gropen till ridning och körning, på alla banor. 
Den stora grusbanan (40x100m, närmast gräsbanan) är endast avsedd för dressyrridning och körning. 

Ev. avbokning skall ske senast dagen innan. 

Betalning för anläggningen ska utan anmodan erläggas till SGRKs bankgiro 727-3634 eller swish 123 223 9325.

Märk inbetalningen med ”Årskort Gropen/namn” eller med ”Hyra Gropen/datum/namn”.487

Hitta hit
Adressen till Gropen är Rone Smissarve 594.

Vägbeskrivning:
Från Visby: Kör väg 143 mot Ljugarn ca 21 km. Sväng höger mot Lye (väg I 534). I korsningen i Lye sväng höger på väg 144 mot Stånga. Efter ca 6 km finns anläggningen på vänster sida.
Från Havdhem: Kör väg 142 norrut. Ca 1 km efter Hemse, sväng höger mot Stånga. Fortsätt drygt 4 km. På höger sidan ligger anläggningen.