Träningar i klubbens regi

Södra Gotlands Rid- och Körklubb arrangeras regelbundet träningar. Träningarna är i Sudergutarnas ridhus i Havdhem på kvällstid om inget annat anges. Medlemmar har förtur på platserna.
Följande tränare är verksamma just nu:

Maria Ankarcrona
Tisdagar. 
Enskilt/grupplektioner i dressyr/markarbete från nybörjare till rutinerade tävlingsryttare.
Arbetat som ridlärare på Djurgårdens ridskola i 17 år, där hon undervisade elever på alla nivåer och alla discipliner

Anmälan direkt till Maria på 070-731 41 33.

Jan Larsson
Onsdagar.
Har gruppträning i hoppning.
Licensierad B-tränare i hoppning.

Anmälan sker till Emma Jansson på 0733 79 49 81.

Gemma Johnson
Måndagar ojämna veckor.
Enskilt/grupplektioner i working equitation. 

Anmälan direkt till Gemma på 073-046 79 51

Ewa Kolmodin Weijmar
Måndagar jämna veckor.
Enskild träning i tömkörning. 

Anmälan direkt till Ewa på 073-667 75 51

Jan-Ove Olsson
Onsdagar ca 2 ggr i månaden på dagtid.
Dressyrträning.
Anmälan görs till Titti Larsson 070-348 01 56

Louise Sjöstrand
Torsdagar ojämna veckor.
Gruppträning i hoppning. 

Anmälan till Linda Hallgren 073-650 61 03.