Grönt kort-kurs

Södra Gotlands Rid- och Körklubb bjuder in till grönt kort-kurs
Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Du är dock givetvis välkommen att gå kursen även om du bara är nyfiken och söker mer kunskap om hästar och tävling.

 

Kursen genomförs under sportlovet v 9 och är uppdelad på tre tillfällen samt ett tillfälle för slutprov som sätts tillsammans vid det första teoritillfället.

  • Teori tillfälle 1: Tisdag 28/2 kl. 16-18 vid Lifsungs, Lilla Almungs 124, Havdhem. OBS! Ny lokal!
  • Teori tillfälle 2: Torsdag 2/3 kl. 17-19 vid Lifsungs, Lilla Almungs 124, Havdhem.
  • Teori tillfälle 3: Lördag 4/3 kl. 13-17 vid Lifsungs, Lilla Almungs 124, Havdhem.

Man måste närvara på alla tre tillfällen för att bli godkänd på kursen.

Vid första tillfället ska intyg om förkunskaper lämnas in. Det ska skrivas under av godkänd ridlärare/tränare. Intyget hittar du här: https://ridsport.se/download/18.693ebcc183cfc11fc2221/1665646523597/intyg-gront-kort %20(1).pdf

Vill du ha hjälp med att få intyg ordnar vi en dag för den praktiska genomgången vid Marias Hästeri. Anmäl i så fall detta vid anmälan till kursen. Datum sätts vid efterfrågan och kommer ske innan kursens start.

Utbildare är Anna Rosén.

Varje deltagare behöver själv beställa det digitala kursmaterialet som skall vara genomfört och godkänt senast fem dagar innan första kurstillfället. Detta kostar 175 kr och betalas av deltagaren själv vid beställning.
https://www.sisuforlag.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-digital-artikel/

Kostnad för kursen: Medlem i SGRK 500 kr/deltagare, icke medlem 800 kr/deltagare.
Man behöver inte vara medlem i SGRK för att delta i kursen men man måste vara medlem i en ridklubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Avgiften betalas innan kursstart via Swish till SGRK nr 123 223 93 25. Ange ”Grönt kort-kurs”.
Kostnad för registrering av kortet i TDB ingår i priset.

Fika ingår alla teoridagar.

Anmälan
Anmälan görs till Camilla Gardell på camilla.gardell@sgrk.nu.
Skriv i kommentaren att det gäller Grönt kort samt ange om du vill delta på en praktiska dagen.

 

Frågor
Frågor kan ställas till Kajsa Melin 073-363 89 85, kajsa.melin@sgrk.nu eller till utbildare Anna Rosén 073-915 30 00.

2023-02-05

Leave a reply