Kallelse till årsmöte

Välkomna på årsmöte för Södra Gotlands Rid- och Körklubb. 

Årsmötet är den 25 februari kl. 18.00 i Grötlingbo bygdegård. Ungdomssektionens årsmöte startar kl. 16.30.
Ingen föranmälan behövs. 

Vi kommer gå igenom sedvanliga årsmötespunkter såsom ekonomi och verksamhetsberättelser samt välja styrelse för nästkommande år. 
Föredragslistan och andra dokument som gäller årsmötet kommer att publiceras här efterhand och senast 7 dagar innan årsmötet. 

Vi har tre frågor vi kommer behandla utöver den vanliga fördragsordningen: 

 1. Höjd medlemsavgift
  Från 2024 kommer avgiften för medlemsförsäkringen att höjas från 75,50 kr till 105 kr (+29,50 kr). Styrelsen föreslår en motsvarande höjning av medlemsavgiften till 280 kr för juniorer och 355 kr för seniorer från 2024. Det är en ökning med 30 kr.
 2. Avtal med Marias Hästeri
  Styrelsen vill teckna samarbetsavtal med Marias Hästeri, Grötlingbo på liknande sätt som SGRK idag har avtal med Sindarve ridskola. Marias Hästeris ansvarige är Maria Johansson, som just nu är kassör och styrelsemedlem i SGRK. Styrelsen vill gärna att Maria sitter kvar som kassör men kan på grund av jäv inte fortsätta i styrelsen. Hon kommer däremot att ha en adjungerande roll i styrelsen.
  Styrelsen vill här med informera om det kommande samarbetet och undrar om någon motsäger sig att Maria sitter kvar som kassör.
 3. Gropen
  Gropensektion föreslår att de ombildas från sektion till kommitté då de inte behöver vara en egen juridisk person.
2023-02-12

Leave a reply