Kallelse till årsmöte 2024

Välkomna på årsmöte för Södra Gotlands Rid- och Körklubb. 

Årsmötet är den 17 februari kl. 17.00 i Havdhem bygdegård. 
Ingen föranmälan behövs. 

Vi kommer gå igenom sedvanliga årsmötespunkter såsom ekonomi och verksamhetsberättelser samt välja styrelse för nästkommande år. 
Föredragslistan och andra dokument som gäller årsmötet kommer att publiceras här efterhand och senast 7 dagar innan årsmötet. 

Vi har en fråga att ta upp utöver den vanliga föredragslistan.

1. Höjd medlemsavgift från 2025
Både medlemsavgiften till Svenska Ridsportförbundet samt försäkringspremien till IF kommer höjas från 2025.
Styrelsen föreslår att vi höjer medlemsavgiften till SGRK med 20 kr för att möta dessa kostnader. 
Ny medlemsavgift blir då för seniorer 375 kr och juniorer 300 kr. 

Välkomna!

2024-01-28

Leave a reply